8.6.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8.6.2021, kde se oproti současnosti mění následující (vybráno platící pro naši školu):

  • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředk dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; …. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
  • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně;… Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud. ……
  • Nadále bez ohledu na kraj platí výjimky z nošení ochrany dýchacích cest pro:
    • vzdělávací aktivity, jejích charakter neumožňuje nošení orchranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízeních s účinností od 8.6.2021, kterým se oproti současnosti mění následující:
    • Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou sprchy.
    • Sportovní činnosti na vnějších sportovištích nejsou nadále omezeny.

Zdroj: MŠMT