2.6.2020

Sestrojovali jsme a zkoušeli jednoduché stroje a zopakovali jsme si tělesa.