Den otevřených dveří ve škole Dne 10. dubna 2019 se mohou rodiče stávajících u budoucích žáků seznámit se školním prostředím či navštívit jakoukoliv třídu během vyučování a to v době od 8.00 do 12.00 hodin. Těšíme se na Vaši účast.