1. 11. 2016 V tento den škola potemnělá bude, zákoutí tvářiti strašidelně počnou se, ze všech temných stínů ozývati  podivný, strašlivý  skřek a kvílení se očekává… To školu poctí návštěva duchů všech možných i nemožných oborů. Také strašidelné učení se konati bude, pak nějaký ten potácivý tanec a křepčení divých strašidel z mokřad, někde i z močálů a kanálů. Dítka svá odějte do patřičných kostýmů, by se jejich dovádění povedlo. Vděk svůj pak vám projeví, rodičovstvo starostlivé………..