Zadáno 22.4. 2020

Dobrý den všem, posílám další úkoly do angličtiny. Doufám, že jste dosud vše zvládli. Tentokrát budeme pokračovat 9. lekcí na téma My free time – Můj volný čas.

 

  1. Minitest 8 – zkusit vypracovat samostatně bez pomoci, zítra přidám vypracovaný ke kontrole

 

 

2. Kontrola vypracovaných úkolů v PS

 

3. Slovní zásoba 9. lekce – opsat a naučit perfektně zpaměti + přikládám video s výslovností

free time                        /frí taim/                  volný čas

watch Tv                       /woč Tivi/                 dívat se na televizi

read a book                  /ríd e buk/                číst knihu

play voleyball              /plei volibol/            hrát volejbal

table tennis                  /teibl tenis/              stolní tenis

ice hockey                    /ais hoki/                  lední hokej

ride a horse                 /raid e hors/             jezdit na koni

What do you do on Tuesdays in your free time?    /Wot du ju du on Tjusdeis in jor frí taim?/    Co děláváš v úterý ve svém volném čase?

I go shopping             /ai gou šopin/           Chodím nakupovat

I go swimming          /ai gou swimin/         Chodím plavat

I go fishing                /ai gou fišin/               Chodím na ryby

I go running              /ai gou ranin/              Chodím běhat

I go skating               /ai gou skeitin/             Chodím bruslit

I sleep                         /ai slip/                            Spím

I listen to music        /ai lisen tu music/         Poslouchám hudbu

Do you go shopping  on Mondays?   /Du ju gou šopin on mandeis?      Chodíváš v pondělí nakupovat?

Yes, I do.                    /jes, ai du./                    Ano.

No, I don’t.               /nou, ai dont./               Ne.

I’m from…                /Aim from…/                  Jsem z…..

I go walking.           /Ai gou wokin/                Chodím na procházky.

singer                       /singr/                               zpěvák

penfriend                 /penfrend/                        přítel na dopisování

hobbies                     /hobis/                              koníčky

Best wishes              /best wišis/                       mnoho pozdravů

 

Video – slovíčka

 

4.   uč. str. 42 – viz video – poslechové cvičení, 43 – viz video – písnička, 44 – pročíst

 

5.    PS – str. 42, 43, 44, 45, 46, 47 – video kontrola k některým stranám v PS i v učebnici

 

HODNĚ ZDARU! 🙂