Zadáno 18.5. 2020

Dobrý den všem! Máme tu další setkání s angličtinou. Věřím, že jste doposud vše v pohodě zvládli a že vám nahraná videa zjednodušila učení. Dnes přidávám novou lekci na téma Amazing animals /Úžasná zvířata/. Opět k jednotlivým úkolům přidám videa s poslechy a také výslovností slovíček. Jelikož se už do konce školního roku v angličtině nepotkáme, musíme to zvládnout on-line. Tak s chutí do toho!!!

  1. Minitest – opakování 9. lekce – vypracovat – ve čtvrtek 21.5. přidám vypracovaný ke kontrole

2. Slovní zásoba  – Amazing animals

whale            /weil/               velryba

gorilla          /gorila/             gorila

frog              /frog/                žába

It eats..       /it its/               jí, žere

meat           /mit/                 maso

insects        /insekts/         hmyz

amazing      /emeizin/       úžasný

fruitbat       /fruitbet/         kaloň /podobný netopýrovi/

snowy owl   /snoui aul/     sněžná sova

polar bear    /polar ber/     lední medvěd

it lives         / it livz/            žije

it swims      /it swimz/       plave

it flies         /it flaiz/            létá

place           / místo/          místo

it doesn’t live ../it daznt liv../      nežije

grasslands     /graslendz/       lučiny, travnaté stepi

rivers          /rivrz/           řeky

sea            /si/                   moře

forests      /forists/           lesy

plants     /plents /           rostliny

Where does the lion live?      /Wer daz d laion liv? /           Kde žije lev?

What does the lion eat?         /Wot daz d laion it?/                  Co lev žere?

 

 

3.  Učebnice str. 48 poslech 69 a 70 – viz videa + PS str. 48

 

4. Učebnice str. 49 poslech 71 viz videa – poslouchej a vyhledej podle instrukcí zvíře + PS str. 49 cv.3 vypracovat stejným způsobem jako poslech v učebnici, doplň správný název zvířete, cv.4 dle zadání

 

5.  Učebnice str. 50 poslech 72 viz videa + PS str. 50 dle zadání , PS str. 51 cv. 8