25. 3. 2020

Pokud máte zkontrolovaný a opravený PS, pokračujeme kontrolou cvičení v učebnici.

Uč. str. 50

cv. 1 a) Doplnli jsme do vět slovesa, aby věty dávaly smysl, opět pozor na 3.osobu a koncovku „s“!

b) za lomítkem je negativ (zápor), který jsme vytvořili pomocí slovesa“ do – don’t, doesn’t“

2 …play… /…  don’t play…                 5 … goes…/… doesn’t go…

3 …goes… /… doesn’t go…                 6… watch…/…don’t watch…

4 …work…/… don’t work…                7 … does…/…doesn’t do…

cv. 2 Zopakovali jsme si postup tvoření otázek – vyměníme sloveso s podstatným jménem nebo       zájmenem nebo přidáme pomocné sloveso “ do, does“.

2 Is it my turn?                                      6 Does Peter take the…?

3 Do we have lunch…?                         7 Have they got …?

4 Do they like…?                                   8 Does Jane finish …?

5 Am I in …?

cv. 3 slovíčka s tajenkou – to snad bylo nejlehčí!

1 flute, 2 three o’clock, 3 tennis, 4 ten to five, 5 football, 6 skiing, 7 swimming, 8 …,  9 free time.

cv. 4 chybička se vloudila, Sorry, mělo být cvičení 4c) napiš o sobě. takže přepiš do sešitu a doplň informace o sobě.

I come from __________(obec). I’m ___________yers old.

My phone number’s________________.

I have /haven’t got a sister / brother. Her/His name’s ______________. I go to

________________(Základní škola v Novosedlích). My favourite subjects are ______________

________________. In my free time I play _______________________(sport)

and____________ (jiná aktivita). I play/ don’t play _________________(a musical instrument).

 

Tak všechno zkontrolujte a opravte, popřípadě doplňte a snažte si zapamatovat.

Všechny zdravím.

Dana Tomaštíková