18.11.2020

Pro ty, kterým nešel dokument otevřít. Vždy je možnost telefonické domluvy 🙂

DEN   8.00 – 8.55 9.00 – 9.55 10.00 – 10.55 11.00 – 11.55 12.00 – 12.55
STŘEDA 18.11. JMÉNO BLUSKOVÁ CASSAN GRUNERTOVÁ HIMAL’OVÁ
ČTVRTEK 19.11. KOVÁŘOVÁ KADLEČÍK MAŠÍČKOVÁ LUKEŠ MATYÁŠ MASAŘÍKOVÁ
PÁTEK 20.11. PLUSKALOVÁ PŘESLIČKA LUKEŠ JAN
ŠIMKOVÁ WINKLEROVÁ

 

 

Žáci si s sebou přinesou:

  • psací potřeby, poznámkový blok
  • učebnici Český jazyk, Matematika
  • učebnici Přírodověda, Vlastivěda
  • pracovní sešit Přírodověda, Vlastivěda

 

Pokud některé učivo žákům činí potíže, připraví si případné dotazy.

 

Do školy je vstup pouze s rouškou, kterou bude mít žák nasazenu po celou dobu pobytu ve škole.

 

Dodržujte stanovenou vyhrazenou dobu. Pokud se žák nedostaví včas, bude mít pouze vyhrazenou dobu do vyznačeného ukončení konzultace.

 

Tyto konzultační hodiny nejsou povinné, pouze doporučené – aby si žák mohl promluvit s vyučujícím  🙂

 

Je povolena přítomnost zákonného zástupce (rouška nutná).