5.1. Dokonči si kapitolu o Lucemburcích na str. 36 v učebnici. Na str. 38 a 39 si přečti o životě ve středověku, vyber si jednoho z představitelů tehdejší společnosti (panovník, církev, šlechta,poddaní,…) a napiš krátké vyprávění (10 vět) o jeho životě. Využij informace z učebnice. Vyprávění odevzdáš příští týden spolu s ostatními úkoly.