9.11.2020

Znovu se podívej na videa, pracuj s učebnicí. Nalep si obrázkové slovníky do školního sešitu, vypracuj si čtyřsměrku a názvy nemocí, nauč se je vyslovovat a zpaměti se nauč pokyny.

V pracovním sešitě vypracuj strany 14 a 15.

Vypracuj Minitest 1 a 2.

Minitest 1

  1. úkol: najdeš a zakroužkuješ dalších 9 slovíček označující sport a napíšeš je vedle do sloupečku.
  2. úkol: prohlédni si obrázky a vedle napiš větu jestli to umí, neumí. Použij She/He can. She/ He can’t. Odškrtávej si sporty v rámečku.

Minitest 2

  1. úkol: pod obrázky napiš správná slovíčka
  2.  úkol: v obrázku domu dopiš na linky názvy místností
  3.  úkol: prohlédni si obrázek domu a odpověz jestli je věta pravdivá T nebo nepravdivá F a písmeno zapiš za větou do rámečku.

Vypracované minitesty odevzdáš s ostatními úkoly paní učitelce Zvonkové.

Jenda neodevzdal Projekt 1 – I can / I can’t, který byl zadán 7.10.!!!

Vojta, Patricie neodevzdali pracovní listy.