Vážení rodiče,
vkládám Vám zadání úkolů, které jsou od pondělí 16.3. – pondělí 23.3.2020
Přeji Vám všem hodně zdraví a hodně trpělivosti 🙂
PONDĚLÍ 16.3.
Slabikář strana 72-73, vyvozujeme písmeno H pomocí básničky, říkáme si, co začíná na písmeno H. Písmeno si můžete modelovat z plastelíny, skládat ze špejlí. Zkoušet psát tiskací písmeno H, pro děti bude zajímavé, když si písmeno napíší třeba do krupice, kterou vysypete na tácek.
Naučit se básničku na straně 72
Písanka strana 16
Matematika učebnice strana 24, příklady v cvičení 5 (zelené příklady) si děti opíší do sešitu 513, který si musíte koupit. Sešity koupíte běžně v Jednotě.
Učte děti, aby si psaly datum.
Početník strana 18 sloupec 51

ÚTERÝ 17.3.
Slabikář strana 74-75, můžete si opakovat čtení tabulky ze strany 73, dbejte, aby si děti dělaly obloučky, diktujte dětem slova, která si v tabulce vybarví (asi 10 slov). Pokud jsou ve slabikáři cvičení, kde je potřeba psát, používejte tiskací písmo.
Písanka strana 19, možná budou některé tvary pro Vaše děti náročné, nechte děti cvičit písmena na velký papír, kde jim písmeno napíšete. Děti poté můžou obtahovat. Můžete také využít tácek s krupicí:)
Matematika strana 25, cvičení 3 (zelené příklady) opsat do sešitu 513
Početník strana 18, sloupec 52

STŘEDA 18.3.
Slabikář strana 76-77, vyvození B, pomocí básničky, kterou se děti naučí zpaměti. A opět říkáme si, u kterých slov slyšíme B na začátku, slova vytleskáváme, tiskací písmeno modelujeme nebo píšeme do krupice. Tiskací B se děti učí psát na papír, klidně si můžete malovat např. zvířata, věci, které začínají na B
Blecha skáče v kožichu, 
když je pejsek potichu.
Ale když pes zaštěká,
to se celá vyleká.
Písanka strana 20
Matematika strana 26, opakování rozklady čísel, napište dětem do sešitu 513 čísla do 10, která rozloží např.
5
  ˄
3
ČTVRTEK 19.3.
Slabikář strana 78
Písanka strana 21
Matematika strana 27 pouze cvičení 1 určitě máte doma stavebnici Lego nebo jiné kostky, které můžete použít a vymýšlet jiné varianty příkladů.
Početník strana 18 sloupec 53
PÁTEK 20.3.
Slabikář strana 79 – 80, znovu si zopakujte čtení tabulky na straně 78
Matematika strana 27, zelené sešity opsat a vypočítat do sešitu 513
PONDĚLÍ 23.3.
Slabikář strana 81 – 82, naučit se básničku zpaměti, opět vyvozujeme stejně jako H a B, při čtení tabulky na straně 82 obloučkovat a můžete dětem diktovat slova, která si vybarví.
Písanka strana 23 – opiš lístek s nákupem

Matematika strana 28, zelené příklady opiš a vypočítej do sešitu 513
Nebude mi vadit, když šikovné a rychlé děti budou mít udělané doplňkové materiály, které najdete na internetu a vytisknete.
Každá snaha bude ohodnocena.