3.9.2021

Dnešní práce a úkoly:

Čj: opakování písmen abecedy, hra – jméno, zvíře, rostlina, věc. Čtení: obsah článku Sísa Kyselá,  odpověď na 1.úkol v čítance. Písanka 1: str. 2 písmena, l, e, + splnění úkolu ( věta Lev je velký a silný. Odpovědi Ano. Ne.

M: PS 4A – číselná osa do 20, opakování počítání přes základ 10. – na číselné ose, na prstech! str. 8, cv.3- 3 sloupečky. Počítání zpaměti – sloupeček 58 – str. 19, str. 20 – sl. 59.

VV: kontrola kufříků a krabic výtvarných potřeb. Žáci dostali na lístečku seznam věcí, které jim chybí.

Seznámení se školním řádem.

Prosím rodiče o doplnění údajů v notýsku a dodání lístečku se stavem přístupu k internetu. Děkuji.