13.9.2021

Čj – učebnice Vlastní jména, cv. 1 a 2 ústně, cv.3 Diktát, připravit si na středu.

M PS 4A – str. 12. cv 1 a 2., Pokračovat v Počítání zpaměti1.

Prv uč. str. 5, PS str. 5. cv. 1 a 3.