ČJ a M – preventivní program.

Čtení – přednes básniček. DÚ: učit se je zpaměti.