Výtvarná výchova 2

Hrušky – obkreslování, stříhání, anilinové barvy Drak – kreslení, stříhání, práce s vlastní šablonou, suchá křída, malba temperami + fixem