7.1.2021

Dnešní práce a úkoly:

Slabikář str. 21 – dokončili jsme poslední úkol, str. 22, DÚ – do rámečku nakresli obrázek začínající písmenem s, str. 23 – úkol barevná tužka  je dobrovolný. DÚ – zopakuj si čtení slabik a slov s písmenem s. Písanka 2 – DÚ – dokončit str. 19, str. 20 – naučili jsme se psát psací s – napsali jsme 4 řádky.

Matematika 2:  str. 8 – dokončili jsme slovní úlohy 3 a 4. ( u slovní úlohy 3 jsme si vysvětlili dva způsoby řešení: dočítáním 3 + 3 = 6 nebo odčítáním

6 – 3 = 3, žáci mají na řádku zapsané oba příklady). Str. 9 – vyvození čísla 8 – úkoly č. 3 a 4. DÚ – PL: psaní číslice 8, budou mít napsaných 5 řádků.