4.2.2021

Slabikář str. 38 – nácvik čtení tabulky, sklad slov. Písanka 3 – sklad slov ze slabik a přepis. Soutěž – vyhledávání psacích písmen. Čtecí tabulka č. 1 – druhá strana – nácvik čtení krátkých vět – umět vysvětlit význam.

Matematika 2: str. 20 – vyvození odčítání do 9. Pracovní listy.