4.1.2021

Přivítali jsme se v novém kalendářním roce, popřáli si hodně zdraví, štěstí a úspěchů a jsme rádi, že jsme se všichni opět setkali a můžeme pokračovat v prezenční výuce.

Vám rodičům přeji totéž a navíc hodně sil a trpělivosti.

Naše dnešní práce a domácí úkoly:

Slabikář str.18, ze str. 20 jen první 2 úkoly: vybarvit rybičky a dárečky, úkol nakreslit obrázek budou děti dělat zítra. Písanka 2 – str. 18 DÚ: dopsat započaté čtyři řádky.

Matematika 2: vypracovali jsme úkoly 2,3,4. DÚ: Počítání zpaměti str.6, sloupec 16. (strana 5 měla být dokončená přes prázdniny!).