3.12.2020

ČJ: Slabikář str. 6 – dokončit úkoly, čtecí karta č. 7 – nácvik čtení slov, první dva sloupečky, ale je možné číst celou kartu – důsledně po slabikách, jak naznačují obloučky. Písanka: str. 8 – nácvik psaní slabik a slov – lehce, vázaně.

Matematika 2: str. 1, cv. 1 a 2 – nácvik psaní číslice 7, úkol 3 – doplnit počet do sedmi. PL k vybarvování obrázků s příklady je navíc, slouží k procvičování příkladů a k samostatné práci. PL s housenkami – A a B – slouží k nácviku řešení početních řetězců, znázorňujeme postupně na prstech. Můžete procvičovat na fólii, nedělejte dopředu.