26.1.2021

Slabikář: str.34 – samostatná práce, str. 35 – číst tabulku – sloupečky i řádky, čtecí tabulka č. 13 – zopakovat čtení, Písanka 2: str. 36 – psaní N, str. 35 sklad slov + opis ( jen první úkol). DÚ – procvičovat diktát písmen a slabik.

Matematika 2: str. 17 – úkoly 1, 2, 3. Školní sešit – opis sloupečků a výpočet. DÚ – procvičovat pamětné  počítání do 8.

HV, TV – vycházka.