24.112020

Český jazyk: sloh – popis přinesené oblíbené hračky, procvičování čtení slabik – karty se slabikami, čtení z tabule ( nemocní mohou čtení slabik procvičovat v Abecedě str. 44).  Psaní: Abeceda str.42 – psaní číslice 6 a 0 !!! Písanka 2: str. 4 – 2 řádky, trénovali jsme psaní horního a dolního oblouku na stíratelné tabulce.

Matematika 1: dokončení strany 29: Pozor na 1. slovní úlohu, znázorňuje příklad 6 + 0 = 6, 2. slovní úloha: 3 + 3 = 6. Procvičovali jsme počítání s nulou: poznatek – při sčítání se výsledek nemění. Počítáme zpaměti 1:  str. 3, vypočítat druhý sloupeček příkladů.