21.1.2021

ČJ: Slabikář str. 30 – dokončení úkol ?, barevná tužka + zopakovat si čtení  slov v  tabulkách.  Procvičování čtení v čtecích kartách – č. 11, 12 i 6. Písanka 2: str. 31, str. 32 – nácvik psaní j. Písankový sešit – opis z tabule: nácvik psaní slabik ( ji, je, ju, já, jó ), slov (pije, lije, taje) a vět ( Ota má sílu. Ála má limo. Ola pase. Máma mete.) Na tabuli bylo napsáno psacím písmem!

M: Procvičování řešení početních řetězců – znázornění na počitadle, na prstech. Matematika 2: dokončení strany 15 – úkoly: 4, 5, 7.

Prvouka: str. 36 – úkoly 1, 3 a 4. ( U jahody čich + chuť, zrak – měsíc a hvězdy, hmat – chlad, zima, sluch – zpěv). DÚ: naučit se vyjmenovat 5 smyslů a vědět, kde sídlí. Znát pojem nevidomý, neslyšící.