2.2.2021

Slabikář str. 37  – první tři úkoly, Písanka 3 – str.2 celá a ze str. 3 přepis slabik – tiskací na psací.

Matematika 2 – str. 19 – úkol 1, 3, 5. Počítáme zpaměti 1 – sloupeček č.23.