19.1.2021

ČJ: Čtení a opis vět z tabule. Diktát probraných písmen, slabik a slov. (l, t, á, e, u, m, s ó, i, p, má, lu, sí, te, mu, lo, maso, tele, tam). Písanka 2: dokončit stranu 30, nepíšeme řádek  Pepa. Slabikář str. 28 – kontrola čtení tabulky – DÚ: opakovat. Str. 29 – vyvození hlásky a písmene J, j. Říkanka – viz. Písmenkář. Tabulka čtení č. 11.

M: Procvičování počítání do 8. Tvoření slovních úloh s penězi –  znázorňování pomocí korun. Matematika 2: dokončení str. 14.

Vycházka.