18.11.2020

Co jsme dnes dělali:

Český jazyk: opakovali jsme všechna dosud probraná písmena a k nim básničky, kontrolovali jsme si písmenkář s nalepenými nebo dokreslenými obrázky, dolepili jsme si básničku k písmenku i.

Matematika: pracovali jsme na straně 26 – procvičovali si určování počtu a pořadí, kontrolovali jsme si stranu 27.

Prvouka: kontrolovali jsme si úkoly z matematiky na str.14 a 15, opakovali jsme si listnaté a jehličnaté stromy, podzimní plody a co se sklízí na podzim.

Praktické činnosti: modelovali jsme podzimní plody.