17.12.2020

Dnešní práce a úkoly:

Slabikář str. 19 – přečetla jsem text, děti si všímaly T, t, + splnit úkoly. PL: str. 38 – písmeno T, úkoly. Písanka 2: str. 17 – psaní písmene t. Čtecí karta: č. 9 a 10 – procvičovat čtení. Karty slabik – procvičování čtení podle obrázků.

Matematika 2: str. 6 –  dokončit cv. 5, 6 a 8 (škrtnou špatný výsledek, vedle napíší správné číslo), cv. 7 je určeno k pamětnému procvičování nebo k opisu do sešitu. Str. 7 – cv. 1. DÚ: Počítáme zpaměti 1: str. 5 – dokončit sloupečky 14 a 15.