15.1.2021

ČJ: Slabikář str. 27 – DÚ: znovu přečíst – úkol tužka a pusa. Písanka 2 – psaní velkých písmen, jmen, nácvik psaní věty. DÚ: dopsat strany až po str. 28. Opakovat si psaní probraných písmen slabik, slov – příprava na diktát.

Matematika 2: Vyvození odčítání do 8 – úkoly 1 a 2. DÚ: procvičovat pamětné počítání .

VV: skupinová práce – obkreslení postavy spolužáka.