13.1.2021

ČJ: čtení z tabule, spojování slov. Slabikář: dokončení str. 25. Písanka 2: str.23, 24. DÚ: dokončit str. 23. Procvičovat čtení a psaní, diktáty písmen, slabik a slov – podle písanky.

Matematika 2: dokončení str. 11, str. 12: úkoly 1 a 2. Prověrka počítání do 7.

Prvouka: Ověřování znalosti popisu těla. Str. 35 – seznámení s kostrou člověka a některými orgány. Umět popsat kostru ( lebka = kostra hlavy, páteř, kostra hrudníku, kostra horní a dolní končetiny). Mají znát, že kostra tvoří oporu těla a svaly umožňují pohyb. Na obrázku poznat orgány a říct, k čemu slouží.(mozek – řídí celé tělo, srdce pumpuje krev – umožňuje krevní oběh, plíce – dýchání, do těla, krve se dostává kyslík, ledviny – čistí krev, vylučujeme škodlivé látky v moči, žaludek – zpracovává potravu, umožňuje trávení).