1.2. Dobrý den. Omlouvám se všem, které poněkud zmátly úkoly z minulého týdne týkající se měření teplot. Jasně, že byste obtížně měřili teplotu ve třídě nebo svým spolužákům v rámci distanční výuky. S distanční výukou naše učebnice nepočítá.V úkolu jde pouze o to, abyste neměli problém odečíst správně teplotu na různých druzích teploměrů. Počítal jsem s tím, že si úkoly modifikujete na domácí prostředí. Příště se budu snažit zadat úkoly přesněji.

Nyní úkol na tento týden. V Novosedlech nemáme úplně přesně část, kterou bychom mohli nazvat parkem. Velmi se mu ale blíží okolí školy, kostela a radnice. Budeme tedy vycházet z tohoto prostředí. Učebnice si otevřete na str. 52 – 53. Písemně splňte úkoly1 a 2 a zamyslete se nad tím a napište, které rostliny a živočichy můžeme vidět v okolí školy.