Písanka str. 4 – písmeno U

Počítáme zpaměti str. 8 cv. 22

Matematika str. 10 a 11

Matýsek str. 36

Prvouka str. 25