31.5.2021

ČESKÝ  JAZYK

Nejprve si zopakuj ČASY U SLOVESA

Nyní čas BUDOUCÍ – jednoduchý a složený

Učebnice str. 77 a 78 – žlutý rámeček

Pracovní sešit Hravá čeština 4 – str. 61 – cv. 6 – do sešitu si udělej dva sloupce s nápisy – Jednoduché   a   Složené  – pod tyto nadpisy piš slovesa, která svým tvarem patří do příslušných sloupců 🙂

Pracovní sešit Hravá čeština 4 – str. 61 – cv. 7 – vypracuj dle návodu

MATEMATIKA

Procvičuj násobení a dělení – popros rodiče, ať ti nadiktují příklady, ty piš nebo říkej výsledky 🙂

Učebnice str. 126 – cv. 4 – vypočítej příklady do sešitu

Učebnice str. 126 – cv. 5 – správně opiš a vypočítej do sešitu

Učebnice str. 127 – cv. 7 – sestav zápis, vypočítej kolik známek má tatínek a kolik Lukáš, kolik mají všichni dohromady 🙂

 

PŘEJI RYCHLÉ UZDRAVENÍ 🙂 🙂 🙂