S ohledem na nepříznivou kovidovou situaci se třídní schůzky ve čtvrtek nekonají. Písemné hodnocení prospěchu žáků za 1. čtvrtletí rodiče obdrží mailem. Pokud někdo ze zákonných zástupců má zájem o  konzultaci, kontaktujte mne na tel. čísle:  728 342 731

Mgr. Zdenka Pecová, tř. uč.