15.11.2021

Žákům, 1. třídy budou školní akce hrazeny z třídního fondu.

Žáci 1. třídy peníze na úhradu školní akce do školy nenosí.

                                                                                                           Mgr. Zdenka Pecová, tř. uč.