12.5.2021

MŠMT

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. května 2021

(vybráno z informačního materiálu)

* Na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací …

* Na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin (Při organizaci vzdělávání a školských služeb však doporučujeme i nadále omezit kontakty mezi dětmi, žáky a studenty z různých tříd a skupin tam, kde je to možné).

* Ve školních družinách na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin (při organizaci vzdělávání a školských služeb však doporučujeme i nadále omezit kontakty mezi dětmi, žáky a studenty z různých tříd a skupin tam, kde je to možné).

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů s účinností od 17. května 2021, které se mění oproti současnému stavu tak, že se mění frekvence preventivního antigenního testu:

* jedenkrát týdně v ostatních případech s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka nebo studenta ve škole v týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č.j. MZDR 1575/2020-50/MIN/KAN s účinností od 10.5.2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metrů od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jicných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovými výjimkami.

PRO  NAŠI  ŠKOLU  PLATÍ:

* Návrat všech žáků do svých tříd. Při vhodném počasí zařazení hodin tělesné výchovy venku (doporučen sportovní oděv, obuv na venkovní sport).

* Začátek vyučování je stejný pro všechny třídy a to v 8.00 hodin.

* Testování žáků proběhne v kmenových třídách vždy v pondělí před zahájením vyučování.

* Organizace výuky (zvonění) se vrací k původnímu rozvrhu tříd na začátku školního roku. Každý vyučující na stránkách třídy zveřejní rozvrh hodin dané třídy do pátku 14.5.2021.

Provoz školní družiny

Ranní školní družina – od 6.40 hodin do 7.40 hodin

* Provoz jako na začátku školního roku. Žáci dochází do učebny školní družiny.

* Pondělní testování se provádí u těchto žáků ihned po příchodu do učebny.

Odpolední provoz školní družiny – od 11.40 hodin do 15.40 hodin

* Provoz I. a II. oddělení jako na začátku školního roku.

* Odpolední provoz školní družiny končí v 15.40 hodin.

Odchod žáků na obědy se řídí rozvrhem tříd (v 11.40 hodin a ve 12.35 hodin), doprovod na obědy vykonává vychovatelka ŠD a dohlížející pedagog.

Mgr. Jana Zvonková