12.6.2020

Z Dodatku č. 1 – Organizační řád školy část 2: Školní řád

Výsledky vzdělávání všech žáků školy budou provedeny slovní formou na formuláři vysvědčení typu B, které je nedílnou součástí formuláře typu A.

Pro podklady slovního hodnocení budou využity aktivity žáků při plnění distančního vzdělávání (Domácí příprava).

Tolik ve stručnosti, plný dokument najdete v příloze.

Školní řád_Dodatek_1_4_6_2020

Mgr. Jana Zvonková, ř.š.