2.11.2020

Milí žáci,

všechny žáky až na 4 výjimky velice chválím za zodpovědně, pečlivě a svědomitě splněné úkoly!!!   

                                                              Vektorová grafika #33142214 | fotobanka Fotky&Foto            

Jeden žák se sice snaží, ale výsledky by mohli být lepší.

Jeden z Vás dělá úkoly sice velmi dobře, ale jen tak napolovic, mohl by více přidat.

A dvě žákyně zpravidla nepracují.                    Test zručnosti | NESS

Tyto dívenky upozorňuji, že pokud se jejich přístup k distanční výuce nezlepší a nebudu od nich mít lepší výsledky, učivo 5. ročníku nesplní a tedy nemohou postoupit do dalšího ročníku.

                                                                                                         Vaše třídní učitelka Zdenka Pecová