18.11.2021

Test2 – ZOPAKUJ SI ČLENY RODINY, ČASOVÁNÍ SLOVES, PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA, TVOŘENÍ OTÁZEK + WH – QUESTIONS, NÁZVY STÁTŮ A JEJICH HLAVNÍ MĚSTA. viz učebnice a přehledy učiva ve školním a pracovním sešitě!!!

Na zítra představení projektů My family!!!