16.11.2021

Učebnice str. 25 – práce s mapou: názvy světadílů a oceánů. cv. 2 – rozlišit název hory, řeky a pouště. cv. 4 – najít řeky a pohoří na mapě, poznat, o které kontinenty se jedná.

Učebnice str. 26 – Revision – vyzkoušej si své znalosti – příprava na test. Zadání: cv. 1 – doplň členy rodiny, cv. 2 – přesmyčky názvů dnů v týdnu, cv. 3 – použij stažené tvary sloves, cv. 4 – rozlišuj mezi slovesem a přídavným jménem, cv 5 – WH – questions použij otázky tak, abys na ní odpověděl. cv. 6 – vytvoř přivlastňovací přídavné jméno. ( samostatná práce se společnou kontrolou).

PS str. 20 a 21 – ověř si své pokroky – společná oprava DÚ.

Nezapomeň: V pátek poslední den na odevzdání Projektu 2 – My family!!!