12.11.2021

uč. str. 24 – opakování psaní adresy podle poslechu. Použití otázek: cv. 4b)What’s your address?, What’s your hous number?……Napiš si svou adresu a řekni jí anglicky – speluj!!!

uč. str. 25 – práce s mapu světa, porozumění textu. Nahraď podtržené slovo  správným.

DÚ: PS str. 20 a 21 Ověř si své pokroky. Pracuj s přehledy gramatiky ve školním sešitě nebo v PS str. 66 – 67.

Zadání: cv. 1 Doplň do vět slova z rámečku a tvary slovesa být. Použij stažené tvary.

cv. 2 Prohlédni si obrázek. Doplň rozhovor. Použiješ stažené nebo celé tvary slovesa být a přivlastňovací zájmena, název člena rodiny.

cv. 3: Teď odpověz na otázky. Použij stažené tvary. ( navazuje na cv. 2!!!)

cv. 4: Doplň do vět is, he’s nebo his.

cv. 5* doplňující cv. . Přiřaď otázky k odpovědím. Rámečky I can…

1 Doplň údaje do mezer. Potom zaškrtni. Odpovídající rámeček.

Umím říci, odkud jsem, a umím se na totéž zeptat jiných lidí. Ano. nebo Potřebuji další procvičování.

2 Umím říci, komu věci patří.

3 Umím pohovořit o členech rodiny.

4 Umím názvy dnů v týdnu.