11.11.2021

učebnice: str. 24 – přečti si psaní adresy cv. 1. Jak se píší názvy ulic – cv. 2a). cv. 2b) – napiš zkráceně názvy ulic. cv. 3 sestav z ústřižků celou adresu – podle cv. 1!

PS str. 19, cv. 5: dokonči otázky na slova v závorkách. V odpovědích použij stažené tvary. ( jsou to Wh – question)