14.9.2021

Čj – učebnice str. 7, cv.3 – čtení diktátu, cv. 1 a) – pořadí vět – na fólii, 1 b) opis tří vět ve správném pořadí do sešitu.

M – Ps 4 A: dokončit str.12. Počítání zpaměti 1 – pokračovat na str.20

Čtení, psaní. Nácvik básničky. Písanka 1 dokončit str.3. Čítanka str.4 – přečíst článek, splnit úkol 1.

Pč: Práce s papírem – houpací ptáček