2.3. Dobrý den, budeme pokračovat v ekosystému potoka a řeky. Učebnice str. 57, 58 a 59.Písemně splňte úkoly 1 a 2 a důrazně připomínám úkol na nakreslení ekosystému řeky Dyje, mám jich opravdu málo.