11. 2. Test na poslech, čtení a psaní. Toto je příprava. Nic nevypisujte a nenoste. Test napíšete při příští konzultaci.

Test na poslech

Cvičení 1: Dopiš čísla podle pořadí vyslovovaných slov.

Cvičení2: Zakroužkuj činnost, kterou slyšíš.

Cvičení3: Spoj město s počasím.

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD2_Track_44.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD2_Track_45.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_2_CD2_Track_46.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Test na čtení a psaní

Cvičení 1: Vytvoř anglické věty podle přiložené mapky. Příklad: The museum is next to the café. Muzeum je vedle kavárny.

Cvičení 2. Přelož pozorně dopis a rozhodni, jestli tvrzení jsou pravdivá(true) nebo lživá(false)

Cvičení3: Doplň obrázky počasí.

Listening test2

Reading and writing test2