19.10.2020

Abeceda: procvičování čtení slabik – sklad slabiky z písmen a čtení řádků, vrátit se na strany 20, 24, 27, 30. procvičovat čtení každý den, dokud si dítě nebude jisté.

Básničku s obrázkem nalepit do sešitu – písmenkáře , zakroužkovat velké a malé O, básničku se naučit zpaměti.

Písanka 1 – str. 24, úkol I., II., str.25, úkoly I., II. III.

Matematika

PL – napiš znaménka do okének a pak mezi číslice, druhá strana – doplň znaménka

Matematika 1 – strana 20:

1.úkol – pod dominové kostky napiš příklady – jsou otočené, jako když otočíš kostku domina

2.úkol – mezi číslice doplň znaménka, aby platilo: je větší, menší rovná se a ke znaménkům zase dopiš číslice.

3. úkol – vyřeš příklady, zelené rámečky s příklady – i ten na straně 16 – slouží k pamětnému procvičování.

4. úkol – slovní úlohy viz. postup jako na straně 18 a 19. (první slovní úloha je na odčítání – 1 papoušek je přeškrtnutý, znázorni kolečky, zapiš příklad, druhá slovní úloha je na sčítání)

PL – opakování psaní číslice 1 a 2.

PL – str. 6 a 7 úkoly A,B, C.

Prvouka: str. 17 úkoly 1 a 2