30.4.2021

Slabikář str. 84 – čtení s plněním úkolů. Psaní: Do písankového sešitu opiš opravenou větu ze slabikáře str. 83 (Číčo, číčo….). Napiš datum.

Matematika 3 – dokonči stranu 17. Počítej s počitadlem, osou, apod. Cv. 7 počítej do šk. sešitu a nezapomeň napsat datum a 7/17.

Prvouka – vypracuj test na str.59.

TV – hry venku a na hřišti, trénuj házení s míčem, přeskoky přes švihadlo.