6.4.2021

Dle posledních doručených pokynů MŠMT bude od 12.4.2021 zahájena tzv. rotační výuka žáků na 1. stupni ZŠ.

Naše škola zahájí rotační výuku tímto způsobem:

Lichý týden přijdou do školy tyto ročníky: 1., 2., 3.  Ročníky 4. a 5. budou mít distanční výuku.

Sudý týden přijdou do školy tyto ročníky: 4., 5.  Ročníky 1., 2. a 3. budou mít distanční výuku.

Harmonogramy příchodů jednotlivých tříd, testování a odchodů tříd na obědy (domů) budou zpracovány aktuálně podle pokynů MŠMT. Veškeré informace budou ihned dány na stránky školy. V případě nejasností se obraťte s dotazy na náš e-mail: info@zsnovosedly.cz nebo telefonicky 519 521 346, 739 675 903.

Mgr. Jana Zvonková, ř.š.