16.12.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku takto:

Dny 21. prosince a 22. prosince 2020 se pro žáky základníšch škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny. (konec citace)

Na tyto výše uvedené dny navazují vánoční prázdniny, které končí 3. ledna 2021 a žáci by měli nastoupit do školy 4. ledna 2021. O případných změnách budu včas informovat.

Mgr. Jana Zvonková