11.9.2020

Jak s rouškami u nás ve škole?

Ranní družina

  • všichni příchozí do ranní družiny budou po celou dobu pobytu (do odchodu do své třídy) v roušce

Příchod do školy

  • před vchodem do budovy si každý žák nasadí roušku a sundá si ji až při vstupu do své třídy
  • dále platí pravidla uvedená ve školním řádu (dezinfekce rukou při odchodu ze šatny)

Pohyb žáků a zaměstnanců po škole

  • ve třídách není rouška nutná
  • pouze při pohybu ve společných prostorách budovy školy všichni mají nasazenou roušku

Roušky u žáků

  • každý vyučující si od žáků vybral zabalenou roušku, kterou uložil na dané místo a to pro případ nutné karantény. Žáci jsou povinni nosit roušku do školy vždy čistou a vyžehlenou (nebo jednorázovou) svou vlastní. Škola žákům poskytuje roušku pouze ve výjimečných případech.

Obědy

  • žáci se řídí pokyny dané ve stravovacím zařízení – Školní jídelně při MŠ Novosedly.

Odpolední školní družina

  • žáci jsou rozděleni do skupin dle tříd. Roušku používají pouze při pohybu ve společných prostorách budovy. Jiný provoz školní družiny v současné době nelze zajistit.

POKUD SE ZMĚNÍ SITUACE, BUDEME VŠECHNY VČAS INFORMOVAT.

Mgr. Jana Zvonková