13.11.2020

Každý vyučující 3. – 5. ročníku si vypracuje harmonogram individuálních konzultací jednotlivých žáků. Žáci budou seznámeni s harmonogramem poskytnutých konzultací. Prosím o dodržování dané doby. Podrobnější informace naleznete na stránkách jednotlivých tříd.

Individuální konzultace nejsou pro žáky povinné, pouze dobrovolné. Je to možnost, kdy se mohou setkat s vyučujícím a podrobně si nechat vysvětlit učivo či se zeptat na potřebné informace.

I nadále je pro žáky 3. – 5. ročníku povinná distanční výuka, která bude probíhat obvyklým způsobem.

Mgr. Jana Zvonková