9.4.2021

Základní škola Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace

Návrat žáků do školy

Princip týdenních rotací

Jedná se o střídání – týden prezenční výuka (přítomnost žáků ve škole) a týden distanční výuka (nepřítomnost žáků ve škole, postup stejný jako dosud při zadávání úkolů bez dobrovolných konzultací)

Lichý týden (15. týden – 12.-16.4.2021 a následující liché týdny)

Přijdou do školy žáci 1., 2., 3. třídy.

Třídy 4. a 5. budou v tomto týdnu doma pokračovat v distanční výuce tak, jak byli zvyklí.

Sudý týden (16. týden – 19.-23.4.2021 a následující sudé týdny)

Přijdou do školy žáci 4. a 5. třídy.

Třídy 1., 2. a 3. se budou doma vyučovat distanční výukou.

Harmonogram příchodů žáků jednotlivých ročníků

Lichý týden (1., 2. a 3. třída)

 1. třída 7.30 hodin

 2. třída 7.50 hodin

 3. třída 8.10 hodin

Ukončení výuky, odchod na obědy, domů

 1. třída 11.40 hodin

 2. třída 12.10 hodin

 3. třída 12.40 hodin

Sudý týden (4. a 5. třída)

 1. třída 7.45 hodin

 2. třída 8.00 hodin

Ukončení výuky, odchod na obědy, domů

žáci rodičů určené skupiny 11.40 hodin

 1. třída 12.10 hodin

 2. třída 12.40 hodin

Školní družina

Provoz školní družiny v lichém a sudém týdnu:

Lichý týden

Pro žáky 1., 2., 3. třídy, kteří se účastní prezenční výuky a pro žáky 4. a 5. třídy rodičů v určené skupině.

Ranní školní družina – od 6.30 hodin

 1. třída – ve své kmenové učebně

 2. třída – ve své kmenové učebně

 3. třída – ve své kmenové učebně

  žáci rodičů určené skupiny – v učebně ŠD

Odpolední školní družina – od 11.40 hodin do 15.00 hodin)

 1. třída – ve své kmenové třídě

 2. třída – v učebně školní družiny

 3. třída – ve své kmenové učebně (provoz pouze do 14.00 hodin)

  žáci rodičů určené skupiny – v učebně 4. třídy

Provoz školní družiny končí v 15.00 hodin.

Sudý týden

Pouze pro žáky 1., 2., 3. třídy rodičů v určené skupině

Ranní školní družina – dojíždějící žáci 4. a 5. třídy a přihlášené do ranní docházky ŠD – od 6.30 hodin

 1. třída – ve své kmenové třídě

 2. třída – ve své kmenové třídě

Žáci rodičů v určené skupině – učebna ŠD

Odpolední školní družina – od 11.40 hodin do 15.00 hodin

Žáci rodičů v určené skupině – učebna ŠD

Provoz školní družiny končí v 15.00 hodin.

Žáci rodičů určených skupin, kteří budou v době distanční výuky svých tříd pobývat ve školní družině, si přinesou s sebou psací potřeby, učebnice, pracovní sešity a sešity. Během dopoledního pobytu ve školní družině si budou plnit distanční výuku svého ročníku.